Obchodní podmínky

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Všechny objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu www.e-porcelan.cz jsou závazné. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Dodavatel je povinen neprodleně po odeslání objednávky potvrdit její potvrzení. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky Kupujícímu.

Doprava a způsob platby

Objednané zboží bude zákazníkovi dodáno prostřednictvím přepravní společnosti PPL na uvedenou fakturační adresu. Poštovné a balné je účtováno ve výši 250 Kč vč. DPH. Zboží zasíláme na dobírku - kupující zaplatí v hotovosti při převzetí zásilky. Zákazník má při přebírání zásilky povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.

Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky. Obvyklá dodací lhůta činí 7 pracovních dní. Pokud objednané zboží nebude z jakýchkoli důvodů možné dodat přepravci do 7 dnů, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má podle zákona právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží (určující je datum odeslání). Zboží lze vrátit nepoškozené, bez známek užívání do 14 dnů v jakémkoliv vhodném obalu pro transport zpět na adresu firmy spolu s potřebnými dokumenty (faktura). Po obdržení zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Reklamace

V případě reklamace obsahu zásilky je zákazník toto povinen učinit v provozovně Prodávajícího nebo na náš e-mail info@eporcelan.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do uplynutí zákonné záruční doby, která činí 24 měsíců. Pro přijetí reklamace je nutno prokázat nákup zboží v internetovém obchodu. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned po jejím obdržení, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů.

Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že veškeré údaje osobní povahy budou použity pouze pro interní potřebu firmy a k přímé komunikaci se zákazníkem. Nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě ani jinak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

MENUX